Een leven lang leren

Coachen is een vrij beroep.

Eén van mijn waarden is dat ik betrouwbaar ben en de kennis en kunde bezit  om het

coach-vak professioneel uit te voeren. 

Als coach houd ik mij aan  ethische gedragscode en geheimhoudingsplicht die ik  als verpleegkundige in de eed heb afgelegd.

Ik ben in bezit van een recente V.O.G. (= verklaring omtrent gedrag)